Først på året fik jeg lyst til at vende op og ned på min måde at arbejde kunstterapeutisk på, for at se om der måske var en anderledes og ny tilgang til vores udfordringer.
Jeg skitserede mine tanker ned på papir og søgte udviklingsmidler til at starte projektet op.
Jeg var ikke den eneste, som kunne se perspektiv i mine projekt og jeg fik tildelt midler til at starte mit kunstakademi op.

Ideen og tanken om projektet “Kunstakademi for psykisk sårbare” er inspireret af et lignede projekt inden for handicap området, som jeg så har tilpasset til socialpsykiatrien.
Ideen med projektet er, at styrke selvværd/selvtillid for beboere/borgere tilknyttet Socialpsykiatrisk Center Syd.

I gruppen tages der udgangspunkt i det den enkelte i forvejen kan og ud fra det forsøges der at bygge videre med nye evner, teknikker og kundskab.
Og under hele forløbet forsøger gruppen at støtte hinanden i deres kreative udfoldelser, ved f.eks. at udveksler ideer og positiv feedback.
Igennem forløbet er der blevet undervist af lokale kunstnere, gennemgået teoretisk kendskab til farvelære, arbejdet med forskellige teknikker, arbejdet selvstændigt med malerier og fået styrket egen udtryksform.

Det første forløb varede fra februar til november 2016.
Forløbet blev afsluttet med en fernisering, afholdt i Parkhuset i Brande d. 26. november 2016.

Hanna

Hanna Brage Michelsen, 2016.